Правову основу забезпечення публікаційної етики становлять міжнародні стандарти: положення, прийняті на 2-й Всесвітній конференції з питань дотримання сумлінності наукових досліджень (Сінгапур, 22-24 липня 2010); положення, розроблені Комітетом з етики наукових публікацій (The Committee on Publication Ethics - COPE) і норми Закону України 3792-12 "Про авторське право і суміжні права".

Редакційна колегія гарантує дотримання:

  • етики видання наукових публікацій;
  • етики авторства наукових публікацій;
  • етики рецензування наукових публікацій;
  • етики редагування наукових публікацій.