ВІДПОВІДАЛЬНИЙ РЕДАКТОР

А.Є. Конверський, академік НАН України, доктор філософських наук, професор (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

ЗАСТУПНИК ВІДПОВІДАЛЬНОГО РЕДАКТОРА

С.В. Руденко, доктор філософських наук, доцент (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

ВІДПОВІДАЛЬНІ РЕДАКТОРИ

Я.А. Соболєвський, кандидат філософських наук (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

В.А.Титаренко, кандидат філософських наук (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Gabriel Sandu, Dr. hab., professor (University of Helsinki, Finland);

Roman Sapeńko, Dr. hab., professor (University of Zielona Gora, Poland);

Urfalino Philippe, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (France);

В.А. Бугров, кандидат філософських наук, професор (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);

І.С. Добронравова, доктор філософських наук, професор (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);

С.Л. Йосипенко, доктор філософських наук, старший наукових співробітник (Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України);

Т.П. Кононенко, доктор філософських наук, доцент (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);

Л.Г. Комаха, доктор філософських наук, доцент (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);

Н.Г. Мозгова, доктор філософських наук, професор (Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова);

О.Ю. Павлова, доктор філософських наук, професор (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);

В.І. Панченко, доктор філософських наук, професор (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);

М.Ю. Русин, кандидат філософських наук, професор (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);

Є.А. Харьковщенко, доктор філософських наук, професор (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);

І.В. Хоменко, доктор філософських наук, професор (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);

Л.О. Шашкова, доктор філософських наук, професор (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).