Назад до архіву

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. №3 2018

НАУКОВІ СТАТТІ  
 І. Бойко Глобалізація і сучасні геополітичні цінності
 Д. Данілов Дгьяна: сотериологична гносеологія в текстах "хатха-йоги"
 І. Муратова Соціальна взаємодія і відносини індивідів у складі технології
 О. Павлова Мімезис і проблема способу сигніфікації: філософсько-естетичний аспект
 Ю. Приходько Основи теорії трансформації систем
 О. Рубанець Когнітивний складник ментальної реальності
 В. Сабадуха Ідея особистості у філософії Імануїла Канта, Фрідріха Ніцше, Макса Шелера
 Т. Соболь Компетентнісний підхід у формуванні освітніх програм (на прикладі програми PhD у філософії)
 Т. Труш Політична філософія Вільяма Оккама
НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ  

 Т. Кононенко,
 Я. Соболєвський

Про завершену наукову й науково-технічну розробку освітньо-наукового сайту кафедри історії філософії філософського факультету
 Т. Кононенко Проект укладання навчальної програми освітньо-наукового курсу "Аналітична історія філософії"
РЕЦЕНЗІЇ  
 П. Кононенко Куди йдемо? (рецензія на книгу Василя Ткаченка "Україна. Куди йдемо?")


[Філософія. №3 2018 - Повний текст] - PDF