Назад до архіву

Випуск №2 2017

[текст статті] - PDF (мова- англійська)

 

С. Руденко, д-р філос. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Я. Соболєвський, канд. філос. наук,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ В ЛОГІЧНИХ І ФІЛОСОФСЬКИХ ДИСЦИПЛІНАХ

  

© Руденко Сергій, Соболєвський Ярослав, 2017

© 201Київський національний університет імені Тараса Шевченка