Назад до архіву

Випуск №1 2017

[текст статті] - PDF (мова - українська)

 

УДК 1 (091)

Тарас Кононенко

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

 

КОНЦЕПЦІЯ "ПРОГРАМИ З ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ": ЗАДУМ – КОНЦЕПЦІЯ – КОНЦЕПЦІЙНА РОЗРОБКА

 

 Стаття містить теоретичний виклад досвіду оновлення програм з історії філософії. З’ясовується логічний зв’язок між ланками наукового дослідження. Визначається фундаментальний і прикладний складники у досягненні освітньо-наукової мети: від аналітичного узагальнення попереднього досвіду (задум-гіпотеза) до появи нового інтелектуального знання – концепції, і врешті, до прикладної розробки, чи втілення теоретичної концепції у концепційну розробку.

 Ключові слова: історія філософії, концепція, концепційна розробка, програма з історії філософії, нова філософія, аксіоматика, лема, лексикографія, текстологія.

 

Тарас Кононенко

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина

 

 

КОНЦЕПЦИЯ "ПРОГРАММЫ ПО ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ": ЗАМЫСЕЛ - КОНЦЕПЦИЯ – КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА

 Статья содержит теоретическое изложение опыта усовершенствования программ по истории философии. Устанавливается логическая связь между звеньями научного исследования. Определяются фундаментальная и прикладная составляющая на пути достижения научно-образовательной цели: начиная от аналитического обобщения предыдущего опыта (замысел-гипотеза) и до возникновения нового интеллектуального знания – концепции, и, в завершение, прикладной разработки, или воплощении теоретической концепции в концептуальную разработку.

 Ключевые слова: история философии, концепция, концептуальная разработка, программа по истории философии, новая философия, аксиоматика, лемма, лексикография, текстология.

 

Список використаних джерел:

1. Ільїна, Галина. 2016а "Словник як форма укладання філософської лексики". Матеріали IV Науково-методичного семінару з історії філософії "УКРАЇНСЬКА ЛЕКСИКОГРАФІЯ КЛЮЧОВИХ ФІЛОСОФСЬКИХ ТЕРМІНІВ: Пропозиції щодо моделі укладання термінологічних змістів". 20 травня 2016 р. http://hphd.kiev.ua/index.php/2-uncategorised/61-iv-naukovo-metodychnyi-seminar-z-istorii-filosofii-ukrayinska-leksykohrafiya-klyuchovykh-filosofskykh-terminiv-propozytsii-shchodo-modeli-ukladannia-terminolohichnykh-zmistiv.

2. Кафедра історії філософії. 2016a. І Науково-методичний семінар з історії філософії "НАУКА ЧИ НАРАТИВ? Аксіоматика в історії філософії". Останнє оновлення 12 січня 2017 р. http://hphd.kiev.ua/index.php/nauka/8-pershuy-naukovo-metod.

3. Кафедра історії філософії. 2016b. ІІ Науково-методичний семінар з історії філософії "УКРАЇНСЬКА ЛЕКСИКОГРАФІЯ КЛЮЧОВИХ ФІЛОСОФСЬКИХ ТЕРМІНІВ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ (Ієрогліфічна семантика ключових термінів давньокитайської філософії)" Останнє оновлення 12 січня 2017 р. http://hphd.kiev.ua/index.php/nauka/11-druhyi.

4. Кафедра історії філософії. 2016с. IV Науково-методичний семінар з історії філософії "УКРАЇНСЬКА ЛЕКСИКОГРАФІЯ КЛЮЧОВИХ ФІЛОСОФСЬКИХ ТЕРМІНІВ: Пропозиції щодо моделі укладання термінологічних змістів" Останнє оновлення 12 січня 2017 р. http://hphd.kiev.ua/index.php/nauka/62-iv-naukovo-metodychnyy-seminar-z-istoriyi-filosofiyi-ukrayinska-leksykohrafiya-klyuchovykh-filosofskykh-terminiv-propozytsii-shchodo-modeli-ukladannia-terminolohichnykh-zmistiv.

5. Кафедра історії філософії. 2016d. V Науково-методичний семінар з історії філософії "УКРАЇНСЬКА ЛЕКСИКОГРАФІЯ КЛЮЧОВИХ ФІЛОСОФСЬКИХ ТЕРМІНІВ: Пропозиції щодо моделі укладання термінологічних змістів" Останнє оновлення 12 січня 2017 р. http://hphd.kiev.ua/index.php/nauka/48-v-naukovo-metodychnyy-seminar.

6. Кононенко Т. Парадигмальні виміри історико-філософського дослідження. Трансформація принципів, Українознавство 1 (2008): 72-76.

7. Кононенко, Тарас. 2016a. "Наука чи наратив? Аксіоматика в історії філософії". Матеріали І Науково-методичний семінар з історії філософії "НАУКА ЧИ НАРАТИВ? Аксіоматика в історії філософії". 17 лютого 2016 р. http://hphd.kiev.ua/index.php/nauka/8-pershuy-naukovo-metod.

8. Руденко, Сергій. Сучасні методологічні концепції дослідження історії української філософії. Монографія. Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012, 279 с.

9. Терлецький, Віталій. 2016а "Німецький досвід опрацювання філософської лексикографії" Матеріали IV Науково-методичного семінару з історії філософії "УКРАЇНСЬКА ЛЕКСИКОГРАФІЯ КЛЮЧОВИХ ФІЛОСОФСЬКИХ ТЕРМІНІВ: Пропозиції щодо моделі укладання термінологічних змістів". 20 травня 2016 р. http://hphd.kiev.ua/index.php/2-uncategorised/63-nimetskyi-dosvid-opratsiuvannia-filosofskoi-leksykohrafii.

 

© Кононенко Тарас, 2017

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет", 2017