Назад до архіву

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. №1 2017

НАУКОВІ СТАТТІ  
І. Добронравова Істина як нелінійний процес
К. Зборовська Тлумачення sensus, ratio та intellectus у Геймерікуса де Кампо – витоки антропологічного вчення Миколи Кузанського
Г. Ільїна Словник як форма укладання філософської лексики
Д. Кірюхін Взаємність та проблема примирення
А. Павко Інтелектуальна постать І. Франка в контексті сучасного дискурсу
Я. Соболєвський Історико-філософський аналіз світогляду поселенців Нової Англії
Т. Соболь Філософія як методологічна основа компетентнісного підходу в системі вищої освіти України
В. Туренко Філософська експлікація любові та дружби в політичних трактатах Платона
ОСВІТА І НАУКА  
Т. Кононенко Концепція "Програми з історії філософії": задум – концепція – концепційна розробка


[Філософія. №1 2017 - Повний текст] - PDF