ISSN 2523-4072 (Online), ISSN 2523-4064 (Print)

"Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія" - рецензований науковий журнал відкритого доступу. До 2016 року журнал видавався під назвою "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія". Як самостійне видання журнал перереєстровано у 2016 році. 

Академічна історія журналу розпочинається з 1958 року як відокремленої серії загальноуніверситетського періодичного видання "Вісник". 

Журнал є проектом філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 Цілі журналу:

 • розвиток наукових досліджень у галузі філософії;
 • інтернаціоналізація філософської науки та освіти України.

Академічна спеціалізація журналу:

 • Історія філософії
 • Онтологія
 • Логіка
 • Епістемологія
 • Філософія історії та соціальна філософія
 • Філософська антропологія
 • Філософія культури
 • Етика
 • Естетика
 • Філософія науки
 • Філософія освіти

Друкується два рази на рік.

Зареєстровано Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 22071–11971Р від 20.05.2016 р.

Засновник та видавець Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" Свідоцтво внесено до Державного реєстру ДК № 1103 від 31.10.02